top of page

Aktuálny stav finančnej pomoci a stavebných prác na bezbarierových úpravách k 20.7.2017

Dom Peťa Pisaroviča a jeho rodiny sa nachádza v Brusne na pozemku s relatívne veľkým sklonom najmä v časti, kde je vstup z príjazdovej komunikácie do domu. Pre bezproblémové Petrovo užívanie domu s vozíkom bolo potrebné vykonať jednak stavebné úpravy vstupu do domu, ale aj finančne náročnú úpravu terénu svahu, kde vznikli parkovacie miesta. 

V priebehu mája až prvej polovice júla prebiehali práce na návrhu riešenia, výbere dodávateľa a zaistení financií pre projekt úprav. V súčastnosti je väčšina stavebných prác a terénnych úprav ukončená. Zároveň boli vykonané aj mnohé úpravy vnútri domu, väčšinou formou brigády, za čo všetkým zúčastneným patrí vďaka. Na tieto práce sa vyzbieralo od darcov NIKO spoločenstva, spoločenstva Calvary, spolupracovníkov Petra Pisaroviča, geodétov, ako aj iných darcov 8336€ - všetkým veľká vďaka.
Súčasný stav ilustrujú fotografie nižšie.

Pôvodný stav - vstup do domu
Pôvodný stav - vstup do domu

Dom sa nachádza niekoľko metrov pod úrovňou príjazdovej komunikácie, Pre vytvorenie bezbariérového vstupu z auta bolo potrebné vykonať terénne úpravy.

press to zoom
Pôvodný stav - miesto pre nový vstup
Pôvodný stav - miesto pre nový vstup
press to zoom
Projekt riešenia
Projekt riešenia
press to zoom
Vizualizácia pôvodného návrhu
Vizualizácia pôvodného návrhu
press to zoom
IMG_20170714_180851
IMG_20170714_180851
press to zoom
IMG_20170714_180840
IMG_20170714_180840
press to zoom

V prípade ak sa rozhodneš pomôcť zaslaním finančných prostriedkov urob tak jednorázovým, alebo trvalým prevodným príkazom na účet Niko Slovakia, občianske združenie  SK88 1100 0000 0029 2484 6128, ako variabilý symbol prosím použi 2211 a do správy pre prijímateľa daj "Piso Help"

Rovnako je možné použiť prevod z platobnej karty, či paypal konta po stlačení ltačidla "Donate" (nižšie) budeš presmerovaný na platobný portál paypal. Do popisu platby prosím daj "Piso Help"

bottom of page